O czasopiśmie

Czasopismo Edukacja - Animacja - Kultura jest zaproszeniem do prezentowania myśli i badań w w/w obszarach i perspektywach, jest zaproszeniem zarówno dla praktyków jak i teoretyków zajmujących się problematyką wychowania – to propozycja forum dyskusyjnego, które może przyczynić się zarówno do pogłębienia wiedzy, jak również usprawnienia praktyki edukacyjnej. Mając nadzieję, że tak się stanie zapraszamy do współtworzenia naszego pisma.

Kontakt

Sekretarz: dr Katarzyna Marszałek
e-mail: edukacja-animacja-kultura@ukw.edu.pl
telefon: 52 321 61 33 (w czwartki od 9-14)
telefon komórkowy: 606637792

Redakcja Czasopisma Edukacja, Animacja, Kultura
ul. Powstańców Wlkp. 2, pokoje 17, 19 i 19a, 85-090 Bydgoszcz